LOGIN UFABET
USERNAME :
PASSWORD :
PARTNER OF UFABET.COM

PROMOTION

 

 

โปรโมชั่นสมัครใหม่รับโบนัสทันที 30% สูงสุด 3000 บาท

สมัครใหม่สมาชิกรับโบนัสทันที 30% ของยอดฝากครั้งแรกสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

สำหรับผู้ที่สมัครใหม่จะได้รับโบนัสทันที 30% ของยอดฝากครั้งแรกสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ฝากเข้ามา 10,000 บาทจะได้รับโบนัส 30% = 3,000 บาท รวมเครดิตทั้งหมดเป็น 13,000 บาท

หมายเหตุ จะต้องมียอดชนะ อย่างน้อย 5 เท่าของกีฬา ถ้าคาสิโน 15เท่า ยอดฝาก+โบนัส เช่น ฝากรวมโบนัสยอด 13,000 นับแต่ยอดชนะของบิลนั้นๆ ไม่นับยอดทบกัน

เช่น 1. บิลแรก แทง 3,000 ถ้าชนะ เท่ากับ 1 บิล ถ้าใส่ยอดแทงทบ ไม่นับยอดทุกกรณีนับแค่ 3,000 บาท ต้องชนะทั้งหมด 5 บิล ของยอดที่รับโบนัสเท่านั้น!!

จึงจะทำการถอนออกได้ทั้งเงินต้นและโบนัส

 

 

 

แนะนำเพื่อน

– แนะนำเพื่อน   1-5    คน รับคนละ 100 บาท
– แนะนำเพื่อน  6-10   คน รับคนละ 200 บาท
– แนะนำเพื่อน  11-15  คน รับคนละ 300 บาท
– แนะนำเพื่อน  16-20 คน รับคนละ 400 บาท
– แนะนำเพื่อน  21-25 คน รับคนละ 500 บาท
– แนะนำเพื่อน  26-40คน รับคนละ 600 บาท

เงื่อนไข
***คนที่แนะนำต้องมี Turnover 5,000 ขึ้นไปในเดือนนั้น ไม่นับบิลเสมอ ของเดือนนั้น
***เพื่อนที่แนะนำเข้ามาต้องมียอดสมัครครั้งแรก 500 บาทขึ้นไป
***แนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัด หากพบมีเจตนา ทุจริต ตัดสิทธิ์ ทุกกรณี